در مخابرات به روی همه ی تولیدکنندگان باز است

در مخابرات به روی همه ی تولیدکنندگان باز است


مدیرعامل مخابرات ایران در نشست اصحاب رسانه سراسر کشور که به صورت حضوری و ویدئو کنفرانس برگزار شد در پاسخ به سئوال خبرنگار ایرنا یزد در خصوص میزان وابستگی صنعت مخابرات به کشورهای خارجی گفت:وابستگی مخابرات ایران در حوزه ی...