نقش مخابرات در کاهش نرخ بیکاری استان حائز اهمیت است

نقش مخابرات در کاهش نرخ بیکاری استان حائز اهمیت است


طالبی استاندار یزد در دیدار با جمعی از مسئولان مخابرات منطقه یزد با اشاره به اولویت های توسعه ی استان نقش و جایگاه مخابرات منطقه یزد را در این خصوص بر شمرد و افزود: با توجه به پتانسیل و زیرساخت های موجود ارتباطی در سطح...