اعلام برندگان طرح ازدواج زوج های جوان در شرکت مخابر ت ایران

اعلام برندگان طرح ازدواج زوج های جوان در شرکت مخابر ت ایران


طی مراسم قرعه کشی با حضور روسای حوزه های اداره کل ارتباطات و امور بین الملل، بازرسی و نظارت، حراست مرکزی و امور کارکنان، چهارده برنده طرح ازدواج زوج های جوان در شرکت مخابرت ایران انتخاب و معرفی شدند.