جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان اشکذر لغایت بهمن سال  94
ردیف عنوان شاخص شاخص پایان سال 93 وضعیت لغایت بهمن ماه 94 عملکردابتدای سال 94 لغایت بهمن ماه
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 12918 13401 483
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 41.2 42.0 1
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 5872 6059 187
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 42.5 43.3 1
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 27956 28115 159
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 88.6 88.6 0
7  سایت BTS تعداد 19 19 0
8  سایت دیتا  تعداد 11 11 0
10 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 1972 2864 892
11  مراکز تلفن ثابت  تعداد 10 10 0
12 سایت GSM روستائی تعداد 10 10 0
13  روستاهای دارای ارتباط (ثابت و موبایل) تعداد 56 56 0
15 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 2 2 0
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟