و امّا یزد، بندرگاهی‌ سرسبز بر ساحل‌ کویر

«کیست‌ و به‌ راستی‌ کیست‌ که‌ بدین‌ وادی‌ رَه‌ سپُرد و چون‌ سری‌ به‌ برج‌ و باروهایش‌ می‌زند لَختی‌، در کوچه‌های‌ آشتی‌ کنانش‌ قدم‌ می‌زند و دَمی‌ در سایة‌ ساباطش‌ می‌آرامد و لحظه‌ای‌ د رکنار آب‌ انبارش‌ درنگ‌ می‌کند و آبی‌ خنک‌ می‌نوشد و تماشا گر اوج‌ و شکوه‌ بناهای‌ تاریخی‌ اش‌ می‌شود و ساعتی‌ در کنار مردم‌ سختکوشش‌ می‌نشیند و از «شیرینی‌» و لطف‌ گویش‌ روانش‌ محظوظ‌ می‌شود و در پای‌ دستگاه‌های‌ بافندگیش‌ از هنر و تلاش‌ بافندة‌ یزدی‌ آگاه‌ می‌شود، در شگفت‌ نماند و سرانگشت‌ حیرت‌ را به‌ لب‌ نگزد» و به‌ راستی‌ کیست‌ که‌ در آرزویش‌ نباشد که‌ روزی‌ بدین‌ وادی‌ گام‌ نهد؟!

 

 

 

 

 

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟