قرارداد بیمه عمر و حوادث - بیمه معلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت سهامی مخابرات استان یزد

ردیف

عنوان شاخص

واحد

وضعیت پایان

خرداد84

عملکرد از ابتدای سال84

1

تلفنهای منصوبه

شماره

351817

14033

2

تلفنهای مشغول بکار

شماره

314066

5300

3

ضریب نفوذ تلفن ثابت استان

درصد

33.21

0.34

 

 

4

ضریب نفوذ تلفن ثابت مرکز استان

درصد

36.34

6.41

5

تلفنهای همگانی شهری و راه دور

تعداد

2743

69

6

مراکز تلفن ثابت

تعداد

154

5

7

دایری تلفن همراه

شماره

103213

19857

8

ضریب نفوذ تلفن همراه استان

درصد

10.91

1.91

9

مشترکین دیتا

X25,X28

تعداد

113

45-

 

ISP

تعداد

56

2

VPN،P.P

تعداد

184

28

ADSL

تعداد

253

67

10

روستاهای دارای ارتباط(بااحتساب طرحهای) اختصاصی)

تعداد

778

3

11

پرسنل به ازاء هزار شماره دایری تلفن ثابت

درصد

2.61

0.06-

 

اطلاعات عمومی

 

مساحت(خاکی) (KM2)

جمعیت تا تاریخ تنظیم

تعداد استان

تعداد شهرستان

تعداد شهر

تعداد بخش

تعداد دهستان

تعداد روستاهای بالای 100نفر

کشور

1629807

67741871

30

330

994

873

2293

36357

استان

131551

945615

-

10

23

19

51

374

 

اداره برنامه ریزی و آمار

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟