هيئت وزيران با ژرف نگري فرهنگي بنا به پيشنهاد جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، طرحي را تحت عنوان «طرح جامع امداد و نجات كشور» تصويب و ابلاغ نمود كه بر مبناي آن و به منظور مديريت بحران در كشور، اقدام به تشكيل ستادي به نام «ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه» در سه سطح كشور، استان و شهرستان نموده است.رييس ستاد حوادث غير مترقبه كشور معاون اول رييس جمهور است و از 13 وزير، 5 رييس سازمان ، جمعيت و بنياد و سه فرمانده نظامي تشكيل شده است. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز بعنوان عضو اصلي و رييس كار گروه تخصصي مخابرات و ارتباطات در اين ستاد شركت دارد.

در استان نيز ستاد حوادث غير مترقبه استان با رياست استاندار و عضويت شهردار، شوراي شهر و مسئولين و روساي 23 شركت، اداره كل ، سازمان، بنياد، مراكز علمي و نظامي تشكيل گرديده كه مدير عامل شركت مخابرات استان نيز بعنوان عضو اصلي و مسئول كارگروه تخصصي مخابرات و ارتباطات استان در ستاد حضور دارد.

در كليه شهرستانها نيز ستادي با همين نام و با رياست فرماندار و عضويت 17 رييس اداره و سازمان شهرستان تشكيل گرديده كه رؤساي ادارات مخابرات شهرستانهاي تابعه در آن ستادها بعنوان عضو و مسئول كارگروه تخصصي مخابرات و ارتباطات حضور دارند.

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟