* آوريل سال 1960 ( فروردين / ارديبهشت 1339 ) 450 تن در شهر لار ، واقع در جنوب كشور كشته شدند

* سپتامبر 1962 (شهريور/مهر1341 )11 هزار تن كشته و 200 روستا در غرب تهران ويران شد

* اوت1968(مرداد/شهريور1347)حدود 10 هزارتن در استان خراسان جان سپردند

* آوريل 1972(فروردين /ارديبهشت 1351)پنج هزارو44 تن در جنوب كشور كشته شدند

* آوريل 1977(فروردين/ارديبهشت1356 )حدود 900 تن در منطقه اصفهان جان باختند

* سپتامبر 1978 (شهريور /مهر1357 ) 25 هزار تن در شرق ايران كشته شدند

* نوامبر 1979( آبان /آذر1358 ) 600 تن در شمال شرقي ايران جان سپردند

* ژوئن 1981(خرداد/ تير 1360 ) يكهزارو 28 تن در استان كرمان جان باختند

* ژوئيه 1981 ( تير/ مرداد 1360 ) يكهزارو 300 تن در استان كرمان كشته شدند

* ژوئن 1990 (خرداد 1369 ) حدود 40 هزار تن در شهر رودبار در شمال كشور كشته شدند

* فوريه 1997 (اسفند 1375 ) حدود يك هزارو 100تن در اردبيل كشته شدند ، بزرگي آن زمين لرزه ، 5.5 درجه در مقياس ريشتر بود

*مه 1997 (ارديبهشت 1375 ) يكهزارو 613 تن در بيرجند بر اثر زمين لرزه با بزرگي 1/7 درجه در مقياس ريشتر ، جان باختند

* 1 تيرماه 1381 زلزله چنگوره آوج با بزرگي 6.5 ريشتر بوقوع پيوست

* 5  دي ماه 1382 حدود 40 هزار تن در زلزله بم كشته شدند

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟