مخابرات ميبد دريك نگاه

   در شهرستان ميبد برای اولین باردر سال 1349 اولين خطوط تلفن مغناطيسي شروع بكار نموده است و تا سال 1362 فقط 560 شماره تلفن در اين شهرستان مشغول بكار بوده است و مشتركين مي توانستند توسط اپراتور ارتباط شهري و بين شهري برقرارنمايند.در بهمن ماه 1362 با نصب دو هزار شماره EMDو24 کانال بین شهری براي اولين بار شهروندان ميبدي توانستند مستقيماً تماس شهري و بين شهري داشته باشند.

 در سال 1375 اولين سيستم ديجيتال TDX2Kو پس از آن سوئیچ 5 Kاریکسون در اين شهرستان نصب وراه اندازی گردیدکه تعداد تلفنهاي منصوبه در آن سال به مرز 13000 شماره افزایش یافت .با نصب سوئيچ يكپارچه ZTE25Kدر سال 1383 در سطح مراکزتلفن شهري ميبد تحولي شگرف در مخابرات شهرستان به وقوع پيوست كه حاصل آن علاوه بر يكپارچگي ، نگهداري و رفع خرابي ، ديگر امور را سهل و آسان نموده است . در حال حاضر این اداره با هفت مرکز شهری وروستایی و تعداد 39234 تلفن منصوبه و تعداد 30522 شماره تلفن ثابت و540 کانال بین شهری و ضريب نفوذ 2/40% و همچنین تعداد 45186 شماره تلفن همراه کارکن درسطح شهرستان به اضافه 26 سایت تلفن همراه و تعداد 4 سایت تلفن همراه روستایی GSMو کمترین میزان کارمند در سطح استان از درآمد ویژه و خاص خود برخوردار بوده که موجبات ارتقاءروزافزون این صنعت درشهرستان میبد فراهم نموده است .

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟