موقعیت جغرافیایی وتاریخی تفت
تفت در جنوب غربی یزد با وسعتی حدود 7000کیلومترمربع در کنار راه یزد به شیراز ودر فاصله 18کیلومتری مرکز استان قرارگرفته است . این منطقه به لحاظ نزدیکی با شیرکوه دارای آب وهوائی ملایم ولطیف است و روستاهای آن حالت ییلاقی وطرفداران ومشتاقان فراوان دارد. این شهرستان از دوبخش نیرومرکزی و10دهستان : شیرکوه، اسلامیه ،علی آباد ،نصرآباد،زردین ،بنادکوک،دهشیر،سخوید،گاریزات،کهدوئیه ودوشهر نیر وتفت تشکیل شده است. تعدادآبادی های شهرستان 1444 آبادی است که 367آبادی دارای سکنه وبقیه خالی از سکنه بصورت مزارع غیرمسکونی.
شیرکوه با ارتفاع 4075متر ازسطح دریا بلندترین کوههای این شهرستان است .مساحت عمومی شهر تفت بالغ بر 15کیلومتر مربع است که بیشترفضاهای آن را بویژه در محلات قدیمی شهر ،باغها تشکیل می دهند.شهر تفت یکی از بزرگترین قطبهای تولید انار وپرورش کرم ابریشم در استان است که انار آن به مناطق گوناگون صادرمی شود.هلوی تفتی نیز از معروفترین نوع آن است .
در تاریخ یزد آب تفت همیشه زبانزد بوده و اکنون نیز در یزد کوچه ای به نام آب تفت وجود دارد که نشانه ای از توجه به طراوت تفت است . بعداز قرن نهم هجری سهمی از اهمیت تفت به واسطه وجود خانقاهی بوده که شاه نعمت ا.. ولی در آنجا داشته است گرچه نعمت ا.. درماهان کرمان مدفون است لکن از اولادو احفادش د رشاه ولی مدفون هستند و هم اکنون میدانی درتفت است که میدان شاه ولی نام دارد . در منابع تاریخی همچنین از باغ کوشک تفت نام برده شده است که بانی آن نصره الدین شاه یحیی بوده است . در ذکر طراوت و شادابی این باغ آمده است که باغی خوش وخرم است و درختان سرو و بید درهم است و عشرت گاه بنی آدم است.
وجه تسمیه تفت
واژه تفت که پژوهشگران آن را در زبانهای باستانی ایرانی نیز شناسائی کرده اندبر گرفته از"تب" در اوستا به مبنای ((تب دار ))می باشد و دهخدا آن را به سبدی مدور و کم عمق که از ترکه تَر ، با برگ کَنندومیوه های متفاوت در آن نهاده وسرآن نیز با ترکه تَر برگ دار بافته ومحکم کنندوامروزه معنای مختلفی برای این واژه ذکر می شودکه عبارتست از ((گرمی ، حرارت، سوخته ،تعجیل ،سوزش ،خرامان آمده،چابک ،سریع،قهروغضب ،گرم گرفتن وگرم آمدن)) ومعنای دیگری از تفت گیاهی از تیره بادمجان که پایا می باشدو برگهایش پهن ونسبتاً ضخیم وگلهایش زردمایل به سبز است و همچنین نام گیاهی است دارویی که خوردن بیخ آن جنون آور و آن را شوکران می نامند ونیز حجله ای که به یاد در گذشتگان بر سرکوی و کوچه می گذارند.
در سفرنامه های خارجی همانند ((ابن حوقل))،((المسالم والممالک))و... ازروستایی به نام "قلعه مجوس " در پنج فرسخی یزد نام می برد،روستایی که دارای منابع آب ،معدن سرب ومیوه های فراوان است . بی گمان ((قلعه مجوس)) همان تفت است و تفت در واقع صفتی بر این روستا بوده است و در قرون اخیر یکی از باستان شناسان غربی از تفت به عنوان(( آشیانه سبزوخرم که بیش از هرجای دیگر می توان زندگی پرتقوای دهکده های ساسانی را در آن دید)) نام می برد.

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟