اولين خط ارتباطي اين شهرستان در سال 1310 به صورت واسطه مناطق تفت ،نير ،دهشير،ابركوه ونهايتاً استان فارس را به هم مرتبط كرد و مردم مي توانستند از اين طريق با مركز استان و مناطق مذكورارتباط داشته باشند پس از گذشت چند سال با نصب 500 شماره تلفن مغناطيسي مشتركين توانستندتوسط اپراتور مستقر در مخابرات ارتباط شهري و بين شهري برقرار نمايند بعد از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران با تأسيس مركز تلفن خودكار2000 شماره اي اين اداره به كار خود ادامه و بالاخره در سال 1374 تلفنهاي اين شهرستان به 4000 شماره افزايش و هم اکنون شهرستان تفت دارای 28499 تلفن منصوبه و 22732 تلفن مشغول به کار می باشد و بدین ترتیب ضریب نفوذ تلفن در این شهرستان به 6/46 رسیده که بالاترین ضریب نفوذ تلفنی در استان را به خود اختصاص داده است .
با عنایت به محوریت توسعه روستا ، در سیاستگذاریهای ارتباطی و مخابراتی و توجه خاص به مناطق محروم و روستایی ، روستاها و آبادیهای دارای ارتباط تلفنی این شهرستان به بیش از 219 نقطه رسیده است که حتی روستاهای زیر پنج خانوار هم از نعمت تلفن بهره مند گردیده اند .
در زمینه ارتباط شهری و بین الملل ، هم اکنون نقاط متصل به شبکه سراسری تلفن خودکار بین شهری 32 مرکز دارای کد می باشند و کانالهای ارتباط دهنده بالغ بر 1000 کانال رسیده است .
در راستای سیاست تعدیل و خصوصی سازی و همچنین خودکفایی ، مخابرات شهرستان تفت نیز فعالیتهایی را به بخش خصوصی واگذار کرده و یا در شرف واگذاری است این فعالیتها عبارتند از : شبکه هوایی ، تایپ . تکثیر ، نگهداری تلفنهای همگانی ، دفاتر بهره برداری تلفن ، نظافت ، امور مشترکین تلفن ثابت و سیار ، نگهداری کابل مراکز سی گانه کم ظرفیت ، نگهداری شبکه کابل پیشکوه و پشتکوه . بر اساس شاخصهای تعیین شده به ازای هر هزار شماره 6/3 پرسنل نیاز دارد و این در حالی است که این شاخص در شهرستان تفت 32/1 نفر پرسنل کمتر از حد استاندارد و به ازای هر 1000 شماره تلفن ثابت و همراه 28/2 پرسنل مشغول به کار دارد .
در زمینه تلفن همراه می توان گفت این شهرستان دارای 17 سایت BTS بوده که تعداد شماره های مشغول به کار تلفن همراه 9723تلفن می باشد که ضریب نفوذ تلفنی 97/19 درصد را به خود اختصاص داده است.

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟