در سال 1316 به وسیله یک رشته سیم هوایی به وسیله مورس مخابره می شد از سال 1341 یک دستگاه مغناطیسی دویست شماره ای راه اندازی گردید.در سال 1354توسعه مخابرات طبس به 540 شماره مغناطیسی افزایش یافت.

در حادثه زلزله ویرانگر سال 1357مخابرات طبس به کلی ویران شد.ودر مدت کمتر از 15ساعت توسط کارشناسان شرکت مخابرات استان خراسان بانصب چادر مخابراتی ونصب یک دستگاه کاریر ارتباط راه دور بر قرار گردید.

در سال 1360 با نصب یک دستگاه شصت شماره ای در داخل کمپینگکلیه ادارات ونهادها دارای تلفن نیمه خودکار داخل شهری شدند .

در سال 1364ساختمان مرکز تلفن طبس ساخته شد ودر سال 1365 با نصب دستگاه 1500 شماره تلفن خودکار بین مشترکین طبس گام موثری بوددر جهت خدمت به مردم فهیم وخونگرم طبس.

در حال حاضر شهرستان طبس دارای 18123شماره تلفن ثابت و3800 تلفن سیار،19 مرکز تلفن باسوئیچ های کم ظرفیت وپر ظرفیت دیجیتال می باشد.علاوه بر این باوجود 61 دفتر مخابراتی روستایی تقریبا تمامی روستاهای بالای پنج خانوار شهرستان دارای تلفن میباشد.

با ایجاد امکانات ونصب آنتن های BTSپوشش تلفن سیار در شهرهای طبس –عشق آباد-دیهوک وجاده های ارتباطی افزایش یافته ودر سال جاری بسیاری از جاده ها تحت پوشش تلفن سیار قرار خواهند گرفت.

همچنین با راه اندازی شبکه عظیم وگسترده فیبر نوری در شهرستان طبس کیفیت ارتباط تلفنی افزایش یافته وکاربران اینترنت وشبکه های اطلاع رسانی در شهر های طبس ،عشق آباد،دیهوک ازظرفیت بالا ومطلوب بهره مند میباشند.

 

پیش شماره های مراکز تلفن شهرستان طبس

1. مرکز تلفن شهید منتظر قائم شهرطبس باپیش شماره های423و422

2. مرکز تلفن شهر عشق آبادبا پیش شماره522

3. مرکز تلفن شهر دیهوکبا پیش شماره434

4.مرکز تلفن جو خواهبا پیش شماره432

5. مرکز تلفن حلوانبا پیش شماره433

6.مرکز تلفن هودربا پیش شماره524

7. مرکز تلفن رضویه(آبخورک)با پیش شماره528

8.مرکز تلفن کریتبا پیش شماره435

9. مرکز تلفن فهالنجباپیش شماره436

10.مرکز تلفن خسرو آبادباپیش شماره442

11 مرکز تلفن اصفهکبا پیش شماره452

12.مرکز تلفن نایبندباپیش شماره448

13. مرکز تلفن اسفندیاربا پیش شماره446

14.مرکز تلفن محمد ابادبا پیش شماره443

15. مرکز تلفن زنوغانبا پیش شماره445

16. مرکز تلفن عرب ابادباپیش شماره447

17. مرکز تلفن پیکوهبا پیش شماره438

18. مرکز تلفن مرغوببا پیش شماره439

19. مرکز تلفن ده محمدبا پیش شماره526

 

تلفن تماس با رئیس اداره / 4225555/ 09131554753

تلفن تماس با رئیس مرکز تلفن شهید منتظر قائم / 4227000 / 09133551387

 

روابط عمومی اداره مخابرات شهرستان طبس با شماره تلفن های 135/ 4226006 / 4228688 / 09133535578 در خدمت مردم شریف شهرستان طبس می باشد .

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟