شهرستان مهریز در سی کیلومتری جنوب شرقی شهرستان یزد بامساحت حدود هفت هزار کیلومتر مربع در همسایگی شهرستانهای بافق ٬ تفت ٬ خاتم ٬ واستان کرمان با جمعیتی حدود 50000 نفر که 20000 نفر آن در روستاها زندگی می کنند واقع شده است . نام قدیم این شهرستان مهرگرد یا مهریجرد بوده که بنای آنرا به مهر نگار دختر انوشیروان پادشاه ساسانی نسبت می دهند.

این شهرستان ازیک شهرویک بخش وپنج دهستان بنامهای بهادران ٬ تنگ چنار٬ ارنان ٬ خورمیز ومیانکوه تشکیل شده وارتفاع آن از سطح دریا حدود 1520 متر می باشد.

آب وهوای این شهرستان معتدل وبیابانی است ولی دارای تفرجگاههای سرسبزوزیبا وهمچنین آثارباستانی فراوانی می باشد که مورد توجه بسیاری از مردم وباستان شناسان می باشد.

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟