قبل از انقلاب اسلامی تعداد 160 شماره تلفن مغناطیسی نیمه خودکار در این شهرستان مشغول که به وسیله دو خط اف ایکس ازمرکزاستان به مردم ارتباط می داد.

بعد از پیروزی انقلاب در سال 1363 با نصب دستگاه 2000 شماره ای سیستم ای ام دی برای اولین بارشهروندان مهریزی توانستند مستقیما' تماس شهری وبین شهری داشته باشند.

در سال 1378 تعداد شماره های منصوبه به 5000 شماره درشهر مهریز وتعداد 3328 شماره تلفن دیجیتال در مراکز تابعه شهرستان رسید.درسال 1379 با ساخت مرکز جدید ونصب دستگاه 7000 شماره ای سیستم دیجیتال با برگردان شماره های قبلی راه اندازی گردید.

در حال حاضردر کل شهرستان تعداد 19056شماره نصب شده است که تعداد9696 شماره آن درشهرمهریز وتعداد9360 شماره درروستاهای این شهرستان نصب گردیده است.

ضمنا' لازم به ذکر است که در سال 1379 شهرستان خاتم وتوابع آن نیز از آمار خارج شده است. دراین شهرستان تعداد 13 ایستگاه بی تی اس جهت پوشش تلفن همراه نصب وراه اندازی شده است که با واگذاری سیم کارتهای ثبت نام شده درسال 84 تعداد تلفن های همراه به حدود 8200 شماره خواهد رسید.

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟