معرفي كميته بانوان :

 كميته بانوان از سال 80 در كليه شركتهاي وابسته وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تشكيل و حيطه عملكرد نمايندگان بانوان طي نامه شماره 129/135-ز مورخ 22/3/80 به استانها ابلاغ گرديد و در مخابرات استان يزد پس از انتخاب مشاور چهاركميته ورزشي ، رفاهي ، فرهنگي-آموزشي، حقوقي تشكيل و رسما آغاز بكار نمود .

 اهداف كميته بانوان :

 • ايجاد ارتباط منسجم و متقابل با تمامي همكاران زن شاغل در آن مجموعه.
 • شناسايي مسائل زنان شاغل و ريشه يابي مشكلات تا حدامكان.
 • پيگيري در جهت مرتفع نمودن نيازها و مشكلات همكاران زن شاغل و جلب مشاركت آنان از طريق تشكيل كميته هايي نظير: آموزشي و فرهنگي– رفاهي– بهداشت و تربيت بدني– حقوقي.
 • ارائه گزارش مكتوب عملكرد كميته ها به مدير عامل محترم شركت و امور بانوان وزارتخانه .

شرح وظايف كميته ها :

 1) وظايف كميته آموزشي و فرهنگي :

 • بررسي و شناسائي نيازهاي آموزشي خاص زنان شاغل و ارائه طرحهاي پيشنهادي با توجه به امكانات موجود در استان .
 • ارتقاء آگاهي هاي عمومي و آشنائي بافرهنگ صحيح كار.
 • ارتقاء باورهاي زنان نسبت به توانايي و صلاحيت هاي خود.
 • اصلاح نگرش باورهاي مجموعه نسبت به كارآئي زنان با توجه به آمارهاي موجود.
 • برقراري ارتباط با مجامع آموزشي استان جهت دعوت افراد باصلاحيت براي برگزاري هم انديشي يا دوره آموزشي .
 • شناسايي و تهيه كتابهاي مفيد و ايجاد كتابخانه جهت خانمهاي شاغل.
 • تهيه تقويم زماني جهت برگزاري مراسم خاص زنان شاغل مانند هفته زن ،خانواده، تربيت، دهه فجر،ارتباطات،دولت.
 • برقراري‌ارتباط‌خوب‌و هماهنگ با روابط‌عمومي جهت برگزاري مراسم ودوره ها يا هم‌انديشي‌ها.

 2)وظايف كميته رفاهي :

 • شناسائي نيازها و مشكلات زنان سرپرست خانوار و ارائه راهكارهاي لازم در جهت رفع آنها و انجام پيگيري هاي مربوطه .
 • برقراري تسهيلات و امكانات لازم براي استفاده كاركنان از مهد كودك طبق ضوابط و مقررات .

 3 ) وظايف كميته بهداشت و تربيت بدني :

 • جمع آوري توصيه هاي بهداشتي و پزشكي از واحد هاي وزارت بهداشت و درمان مستقر در استان و ارائه به خانمهاي شاغل .
 • جمع آوري توصيه هاي بهداشتي و پزشكي از واحد هاي وزارت بهداشت و درمان مستقر در استان و ارائه به خانمهاي شاغل .جمع آوري اطلاعات لازم در خصوص استفاده بهينه از خدمات درماني شركت و ارائه به خانمهاي شاغل .
 • ارتقاء سلامتي و بهداشت كاركنان و ايجاد نشاط و شادابي با ارائه راهكارهاي مناسب از جمله استفاده بهينه از امكانات ورزشي شركت.
 • پيگيري جهت برقراري وقت مناسب به امر ورزش برابر مصوبه شوراي عالي ورزش

 4 ) وظايف كميته حقوقي :

 • شناسائي مشكلات شغلي و ارائه راهكارهاي مناسب جهت مرتفع نمودن معضلات ايجاد شده و يا بكار گيري روش مناسب در جهت پيشگيري از بروز مشكلات حقوقي .
 • بررسي و پيگيري براي اجراي قوانين و مقررات مصوبي كه تا كنون به مرحله اجرا در نيامده است .
   
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟