كتابخانه بانوان مخابرات استان يزد مشتمل بر 395 جلد كتاب مفيد در زمينه هاي مسائل زنان ، روانشناسي ،مذهبي ،و ادبيات و ... مي باشد و كليه كارمندان مي توانند از اين امكانات با مراجعه به مسئول كميته فرهنگي آموزشي بانوان استفاده نمايند .

 

مسئول كميته فرهنگي آموزشي : سركار خانم رحمت ، شماره تماس 8250010

 

شماره

نام كتاب(الف)

رديف

4

انجمن هاي نيمه سري زنان در نهضت مشروطه

1

15

اگر تو حرف زده بودي

2

51

آشپزي در خانه

3

123

اميل و كاراگاهان

4

126

احكام بانوان

5

127

اسلام و تعليم و تربيت

6

131

اصول پنجگانه اعتقادي

7

132

احكام بانوان

8

178

احكام بانوان

9

138

اختلالات ياد گيري

10

141

انديشه و جستجو

11

59

احكام بانوان

12

175

آيين همسرداري

13

181

احكام بانوان

14

156

زن در آيينه استدلال و مسئوليت

15

206

اكسفورد

16

207

انقلاب اسلامي و چگونگي رخداد

17

208

انسان كامل

18

166

انگيزش تحصيلي

19

169

آرامش در زندگي و زندگي در آرامش

20

1/160

آرامش بيكران

21

1/148

از ناتواني جنسي تا لذت جنسي

22

1/52

الفباي بارداري

23

133

اخلاق از ديدگاه قرآن

24

 

آئين زندگي

25

 

آئين دوست يابي

26

 

ابوالهول ايراني -هويدا

27

 

انتخاب پيروزي

28

 

آينه اي در برابر زنان شاغل

29

 

آرايش- مد و بهره كشي از زنان

30

 

آئين همسرداري

31

 

آنچه درباره حقوق ازدواج بايد بدانيم (جلد1)

32

 

آنچه درباره حقوق ازدواج بايد بدانيم (جلد2)

33

 

آموزش حقوق انساني زنان و دختران

34

 

الگوي اجتماعي و پايگاه و نقش زن مسلمان در جامعه اسلامي

35

 

احكام ويژه بانوان

36

 

آئين ازدواج

37

 

آن ماديان سرخ خيال

38

 

از خم چمبر

39

 

آن سوي خيال

40

 

اصفهان نصف جهان

41

 

آرام و شاد باش بانضمام يكصد نسخه طبي

42

 

آثار و بركات صلوات

43

 

اثرات تربيتي رنگ (چگونگي استفاده از رنگ در زندگي)

44

 

ارزش كار خانگي زن

45

 

از شميم ياس تا شمايل نرگس

46

 

اقتصاد خانواده

47

 

آوا (شماره 8)

48

 

آوا (شماره 9)

49

 

آوا (آذرماه 83)

50

 

آوا (فروردين 84)

51

 

اسرار نيروها و انرژي ها 1

52

 

اسرار نيروها و انرژي ها 2

53

 

ارثيه خونين

54

 

اسلام شناسي

55

 

امينه

56

 

اين سه زن

57

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟