وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در يك اقدام  فراگير ده هزار روستاي كشور را  به دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات روستايي تجهيز نمو د. اين دفاتر علاوه بر ارائه خدمات مختلفي  مانند پست، پست بانك، تلفن و ساير خدمات دولتي، ارتباط روستاهاي مورد نظر را با شبكه اينترنت  فراهم مي‌نمايند. و براي هريك از روستاهاي مورد نظر حداقل يك نقطه دسترسي به اينترنت ايجاد مي‌نمايند. اجراي اين پروژه ضريب نفوذ تلفن ثابت را نيز در روستاها افزايش خواهد داد. علاوه بر خدمات پستي و ارتباطي، اين دفاتر زمينه لازم جهت ارائه خدمات ساير سازمان‌هاي دولتي را نيز فراهم مي‌نمايند. سازمان‌هايي مانند وزارت جهاد كشاورزي، سازمان تعاون روستايي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت آموزش و پرورش و ساير نهادهاي دولتي خدمات مختلفي را به روستاييان ارائه مي‌نمايند. با بهره‌گيري از دفاتر خدمات فناوري ارتباطات و فناوري اطلاعات روستايي اين سازمان‌ها مي‌توانند خدمات خود را به صورت الكترونيكي به روستاييان عرضه نمايند و بسياري از مشكلات روستاييان مانند تردد به شهرها براي استفاده از خدمات دولتي رفع خواهد گرديد.    
 

 عمده‌ترين اهداف طرح عبارتند از:

 
  •        ارائه خدمات ارتباطي و اطلاعاتي به صورت يكپارچه و مجتمع به روستاييان
  •       افزايش ضريب نفوذ تلفن ثابت در روستاها و دسترسي خانوارهاي روستايي به تلفن ثابت
  •       ايجاد بستري براي ايجاد وتوسعه خدمات دولت الكترونيكي به صورت پيشخوان دولت در روستا
  •        افزايش دسترسي روستاييان به شبكه جهاني اينترنت
  •       ارائه فضا و امكانات ارتباطي و اطلاعاتي مورد نياز به ساير نهادها و سازمان‌هاي فعال در روستا
 
در راستاي سياست خصوصي‌سازي بخش‌هاي دولتي و كاستن از تصدي‌گري دولت، تشكيلاتي بنام دفاتر خدمات ارتباطي بر اساس مجوز صادره به اشخاص از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ايجاد كه مجاز به ارائه قسمتي از خدمات ارتباطي در بخش‌هاي مخابرات، پست و پست‌بانك مي‌باشند.

با توجه به گستردگي دفاتر مذكور در سراسر كشور و به منظور سهولت استفاده آحاد جامعه از خدمات پست‌بانك، امكان ارائه تعداد زيادي ازسرويس‌هاي پست‌بانك توسط دفاترخدمات ارتباطي فراهم شده است.
سرويس‌هاي پست‌بانك كه در حال حاضر قابل ارائه از سوي دفاتر خدمات ارتباطي مي‌باشند، بشرح ذيل مي‌باشد:

1- قبول و پرداخت حواله
2- دريافت وجوه قبوض مصرفي (آب، برق، گاز، تلفن ثابت و همراه) ثبت نام و اقساط تلفن
3- حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز
4- دريافت و پرداخت وجوه به نمايندگي از موسسات دولتي و خصوصي
5- حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت
6- قبول و وصول چك


 

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟