جدول شماره 2- كارمزد دفاتر خدمات ارتباطي روستايي ICTاز ارائه خدمات توزيع مرسولات پستي

رديف

نوع فعاليت

عادي

سفارشي

پيشتاز

1

توزيع مرسولات در محدوده تعيين شده

40% نرخ سنگ اول مرسولات عادي

بين شهري به ازاي هر توزيع

(260 ريال)

75% سنگ اول مرسولات عادي بين شهري به ازاي هر توزيع

 (500 ريال)

15% سنگ اول پيشتاز به ازاي هر توزيع با احتساب تعرفه شناسه الكترونيكي

(930 ريال)

2

توزيه قبوض و اطلاعيه ها

حداكثر 60% تعرفه تعيين شده در قرارداد به ازاي توزيع هر قبض يا اطلاعيه

 

 

رديف 2 ويژه مرسولاتي است كه در محدوده استان قبول وتوزيع مي شود.

درخصوص مرسولات قراردادهاي خاص (سراسري)، كارمزد توزيع دفاتر 60 درصد تعرفه تعيين شده در قرارداد به ازاء توزيه هر مرسوله.

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟