قابل توجه کارگزاران :

با عنایت به شروع پرداخت مرحله دوم یارانه ها،کلیه مرخصی ها لغو جهت تامین نقدینگی صندوق،با شعب ناظر هماهنگی های لازم را بعمل آورید.

دایره دفاتر پست بانک یزد

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟