جدول وضعیت شاخصه های مخابراتی شهرستان تفت در فروردین ماه 1390

 

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

وضعیت لغایت فرودین ماه سال90

عملكرد از ابتدای سال لغایت فروردین ماه90

1

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

38280

0

2

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

26740

55

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

60.95

0

4

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

16974

25

5

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

65.70

0

6

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

21246

0

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

48.42

0

8

 سايت BTS

تعداد

36

0

9

 سايت ديتا

تعداد

14

0

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

32

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

14

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

345

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

24

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

-1

15

فيبر نوري

كيلومتر

356

0

 

 

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟