جدول وضعیت شاخصه های مخابراتی شهرستان بافق  در فروردین ماه 1390

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

وضعیت لغایت فرودین ماه سال90

عملكرد از ابتدای سال لغایت فروردین ماه90

1

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

15751

0

2

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

14888

9

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

35.45

0

4

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

2345

0

5

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

31.0

0

6

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

20229

0

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

48.17

0

8

 سايت BTS

تعداد

23

0

9

 سايت ديتا

تعداد

3

0

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

7

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

7

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

84

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

6

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

3

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

 

0

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟