جدول وضعیت شاخصه های مخابراتی شهرستان صدوق در فروردین ماه 1390

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

وضعیت لغایت فرودین ماه سال90

عملكرد از ابتدای سال لغایت فروردین ماه90

1

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

17144

0

2

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

12627

0

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

40.82

0

4

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

5478

0

5

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

41.24

0

6

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

20888

0

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

67.53

0

8

 سايت BTS

تعداد

20

0

9

 سايت ديتا

تعداد

9

0

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

14

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

9

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

84

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

17

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

1

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

345

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟