جدول وضعیت شاخصه های مخابراتی شهرستان اردکان در فروردین ماه 1390

 

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

وضعیت لغایت فرودین ماه سال90

عملكرد از ابتدای سال لغایت فروردین ماه90

1

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

35935

0

2

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

28505

32

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

36.24

0

4

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

3487

5

5

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

45.58

0

6

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

35379

0

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

45.0

0

8

 سايت BTS

تعداد

41

0

9

 سايت ديتا

تعداد

6

0

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

6

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

95

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

14

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

3

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

635

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟