جدول وضعیت شاخصه های مخابراتی شهرستان خاتم  در فروردین ماه 1390

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

وضعیت لغایت فرودین ماه سال90

عملكرد از ابتدای سال لغایت فروردین ماه90

1

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

16300

0

2

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

10980

38

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

31.98

0

4

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

3748

16

5

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

26.20

0

6

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

18217

0

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

53.1

0

8

 سايت BTS

تعداد

22

1

9

 سايت ديتا

تعداد

4

0

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

7

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

141

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

13

-1

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

390

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟