رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال89

وضعیت لغایت اردیبهشت 90

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

12627

12627

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

40.85

40.80

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

5478

5478

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

41.3

41.25

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

20888

20888

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

67.6

67.50

7

 سايت BTS

تعداد

20

20

8

 سايت ديتا

تعداد

9

9

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

14

14

10

سايت GSMروستائي

تعداد

9

9

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

84

84

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

17

17

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

1

1

14

فيبر نوري

كيلومتر

345

345

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟