جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان ابركوه لغايت هفته دولت سال 90

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال89

وضعیت لغایت هفته دولت سال  90

عملکرد از هفته دولت سال 89 لغایت هفته دولت سال 90

عملكرد ابتداي دولت نهم تاكنون

1

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

20884

20884

 

5409

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

18133

18424

18424

4220

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

40.43

40.95

41

6.66

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

5119

5179

5179

1182

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

35.34

35.72

36

7.67

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

25485

25547

25547

21384

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

56.7

56.8

57

46.74

7

 سايت BTS

تعداد

19

20

20

15

8

 سايت ديتا

تعداد

6

13

13

11

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

15

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

5

5

5

5

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

79

79

79

44

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

14

14

14

10

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

2

2

14

فيبر نوري

كيلومتر

188

188

188

60

 

 

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟