جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان اردكان لغايت هفته دولت سال 90

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

وضعیت لغایت هفته دولت سال  90

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

29403

930

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت  

درصد

37.17

0.9

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

3940

458

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

51.35

6.2

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

29766

232

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

37.6

0.0

7

 سايت BTS

تعداد

42

1

8

 سايت ديتا

تعداد

8

2

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

10

1

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

96

1

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

14

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

3

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

635

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟