جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان تفت لغايت هفته دولت سال 90

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال89

وضعیت لغایت هفته دولت سال  90

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

26685

26995

310

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

60.69

61.89

1.2

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

16949

17084

135

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

65.7

65.7

0.0

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

17088

17202

114

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

38.87

39.44

0.6

7

 سايت BTS

تعداد

36

36

0

8

 سايت ديتا

تعداد

14

19

5

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

32

32

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

14

14

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

345

345

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

24

24

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

356

356

0


 

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟