جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان طبس  هفته دولت سال 90

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال89

وضعیت لغایت هفته دولت سال  90

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

24544

24706

162

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

35.4

35.4

0.1

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

6095

6149

54

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

24

24.1

0

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

26639

27035

396

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

38

38.78

0.4

7

 سايت BTS

تعداد

45

48

3

8

 سايت ديتا

تعداد

5

13

8

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

20

20

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

15

15

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

180

180

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

27

27

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

1

1

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

1224

1224

0 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟