جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان مهریز  هفته دولت سال 90

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال89

وضعیت لغایت هفته دولت سال  90

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

27209

27209

0

2

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

21240

21527

287

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

48.64

49.39

0.7

4

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

9345

9448

103

5

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

58.49

58.5

0.0

6

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

19712

19771

59

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

45.1

45.36

0.22

8

 سايت BTS

تعداد

36

36

0

9

 سايت ديتا

تعداد

9

14

5

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

196

196

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

16

16

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

224

224

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟