جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان میبد هفته دولت سال 90

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال89

وضعیت لغایت هفته دولت سال  90

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

31037

31405

368

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

38.2

38.32

0.08

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

2423

2465

42

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

48.7

48.70

0.0

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

29668

29735

67

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

36.56

36.3

0

7

 سايت BTS

تعداد

26

26

0

8

 سايت ديتا

تعداد

5

6

1

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

7

7

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

4

4

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

37

37

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

5

5

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

4

4

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

112

112

0

 

 

 

 

 

 

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟