جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان یزد  هفته دولت سال 90

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال89

وضعیت لغایت هفته دولت سال  90

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

302788

303088

300

2

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

261356

268527

7171

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

43.97

44.6

0.6

4

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

7334

7679

345

5

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

31.29

33.69

2.4

6

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

540604

606869

66265

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

90.85

100.7

9.9

8

 سايت BTS

تعداد

200

205

5

9

 سايت ديتا

تعداد

22

28

6

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

21

21

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

5

5

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

48

48

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

10

10

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

39

39

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

582

617

35

 

>

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟