جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  مهريز شهريور 90

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال89

وضعیت لغایت شهریورماه 90

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

27209

27209

0

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

21240

21563

323

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

48.64

49.49

0.8

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

9345

9442

97

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

58.49

58.5

0.0

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

19712

19787

75

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

45.1

45.41

0.27

7

 سايت BTS

تعداد

36

37

1

8

 سايت ديتا

تعداد

9

14

5

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

196

196

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

16

16

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

224

224

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟