جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان بافق مهر  90

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال89

وضعیت لغایت مهرماه 90

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

14879

15243

364

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

35.53

35.89

0.4

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

2345

2374

29

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

30.73

31.33

0.6

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

17774

18591

817

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

42.44

43.8

1.3

7

 سايت BTS

تعداد

23

26

3

8

 سايت ديتا

تعداد

3

6

3

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

7

7

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

84

149

65

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

7

7

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

3

3

0

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟