جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  صدوق آذر  90

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال89

وضعیت تاکنون

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

12627

12745

118

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

40.85

41.01

0.2

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

5478

5550

72

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

41.3

41.86

0.5

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

19693

19756

63

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

63.0

63.6

0.6

7

 سايت BTS

تعداد

20

20

0

8

 سايت ديتا

تعداد

9

13

4

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

14

14

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

9

10

1

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

84

84

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

17

17

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

1

1

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

345

345

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟