جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان صدوق  آذر  90

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

وضعيت پايان برنامه پنجساله سوم (سال83)

پايان سال89

وضعیت تاکنون

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

8264

12627

12813

186

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

29.30

40.85

41.20

0.4

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

3216

5478

5553

75

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

24.65

41.3

41.89

0.6

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

3642

19693

19756

63

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

12.90

63.0

63.5

0.5

7

 سايت BTS

تعداد

6

20

20

0

8

 سايت ديتا

تعداد

2

9

13

4

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

13

14

14

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

0

9

10

1

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

46

84

84

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

0

17

17

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

0

1

1

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

25

316

316

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟