جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  طبس آذر  90

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال89

وضعیت تاکنون

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

24544

25390

846

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

35.4

36.26

0.9

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

6095

6285

190

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

24

24.81

0.7

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

26639

27083

444

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

38

38.7

0.3

7

 سايت BTS

تعداد

45

59

14

8

 سايت ديتا

تعداد

5

13

8

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

20

20

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

15

16

1

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

180

180

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

27

28

1

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

1

1

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

1177

1177

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟