جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان ابركوه بهمن  90

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال89

وضعیت تاکنون

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

18133

18584

451

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

40.43

41.19

0.8

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

5119

5197

78

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

35.34

35.87

0.5

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

25485

25598

113

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

56.7

56.7

0.0

7

 سايت BTS

تعداد

19

24

5

8

 سايت ديتا

تعداد

6

13

7

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

5

5

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

79

79

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

14

14

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

279

281

2

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟