جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  مهريز بهمن ماه   90

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال88

پايان سال89

وضعیت تاکنون

1

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

26381

27209

27209

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

20378

21240

21797

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

46.48

48.64

50.09

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

9033

9345

9542

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

55.44

58.49

59.56

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

19611

19712

19809

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

44.7

45.1

45.5

7

 سايت BTS

تعداد

31

36

37

8

 سايت ديتا

تعداد

8

9

14

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

15

10

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

7

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

196

196

196

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

16

16

16

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

2

14

فيبر نوري

كيلومتر

289

293

293

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟