جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان طبس تا پايان سال 1390

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال89

وضعیت تاکنون

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

24544

25545

1001

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

35.4

36.47

1.1

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

6095

6206

111

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

24

24.51

0.4

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

26639

27094

455

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

38

38.7

0.3

7

 سايت BTS

تعداد

45

60

15

8

 سايت ديتا

تعداد

5

13

8

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

20

20

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

15

16

1

11

 روستاهاي داراي ارتباط

 

180

180

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

27

28

1

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

1

1

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

1177

1177

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟