جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان تفت لغايت 1/2/1391

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال89

پايان سال90

وضعیت تاکنون

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

26685

26974

27148

174

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

60.69

62.34

62.92

0.6

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

16949

17067

17110

43

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

65.1

65.94

64.50

-1.4

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

17088

17216

17231

15

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

38.87

39.8

39.9

0.1

7

 سايت BTS

تعداد

36

38

38

0

8

 سايت ديتا

تعداد

14

19

19

0

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

32

32

32

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

14

14

14

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

345

345

345

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

24

24

27

3

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

2

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

294

298

298

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟