جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان صدوق لغايت 1/2/1391

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال89

پايان سال 90

وضعیت تاکنون

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

12627

12864

13046

182

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

40.85

41.35

41.89

0.5

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

5478

5571

5663

92

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

41.3

42.03

42.63

0.6

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

19693

19758

19781

23

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

63.0

63.5

63.5

0.0

7

 سايت BTS

تعداد

20

20

20

0

8

 سايت ديتا

تعداد

9

13

13

0

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

14

14

14

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

9

10

10

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

84

84

84

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

17

17

17

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

1

1

1

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

316

316

316

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟