جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان مهريز لغايت 1/2/1391

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال88

پايان سال89

پايان سال 90

وضعیت تاکنون

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

26381

27209

 

27209

0

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

20378

21240

21797

22029

232

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

46.48

48.64

50.10

50.66

0.6

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

9033

9345

9542

9614

72

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

55.44

58.49

59.61

59.11

-0.5

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

19611

19712

19826

19857

31

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

44.7

45.1

45.6

45.7

0.1

7

 سايت BTS

تعداد

31

36

37

37

0

8

 سايت ديتا

تعداد

8

9

14

14

0

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

15

15

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

7

7

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

196

196

196

196

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

16

16

16

14

-2

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

2

2

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

289

293

293

293

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟