جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان ميبد لغايت 1/2/1391

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال89

پايان سال 90

وضعیت تاکنون

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

31037

32047

32480

433

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

38.2

38.73

39.12

0.4

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

2423

2534

2553

19

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

48.7

50.78

49.79

-1.0

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

29668

29804

29843

39

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

36.00

36.0

35.9

-0.1

7

 سايت BTS

تعداد

26

30

30

0

8

 سايت ديتا

تعداد

5

6

6

0

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

7

7

7

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

4

4

4

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

37

37

37

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

5

5

4

-1

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

4

4

4

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

111

111

111

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟