جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان اردكان لغايت 1/2/1391

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال89

پايان سال90

وضعیت تاکنون

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

28473

30033

30438

405

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

36.3

37.68

38.09

0.4

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

3482

4017

4064

47

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

45.2

52.15

53.14

1.0

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

29534

29808

29881

73

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

37.45

37.4

37.4

0.0

7

 سايت BTS

تعداد

41

48

48

0

8

 سايت ديتا

تعداد

6

8

8

0

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

15

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

9

10

10

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

95

96

96

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

14

14

13

-1

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

3

3

3

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

646

646

646

0

             
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟