جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان خاتم لغايت 1/2/1391

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال89

پايان سال 90

وضعیت تاکنون

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

10942

11270

11352

82

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

31.93

32.46

32.62

0.2

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

3732

3794

3809

15

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

25.8

26.29

26.63

0.3

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

13705

13753

13776

23

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

39.6

39.6

39.6

0.0

7

 سايت BTS

تعداد

21

23

23

0

8

 سايت ديتا

تعداد

4

6

6

0

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

15

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

7

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

141

175

175

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

13

13

13

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

2

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

245

245

245

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟