جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان ابركوه لغايت 1/3/1391

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 90

وضعیت لغایت اردیبهشت ماه 91

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

18584

18702

118

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

41.18

41.35

0.2

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

5197

5209

12

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

35.87

35.92

0.05

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

25599

25641

42

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

56.7

56.7

-0.03

7

 سايت BTS

تعداد

24

24

0

8

 سايت ديتا

تعداد

13

13

0

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

5

5

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

79

79

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

14

14

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

281

281

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟