جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان ارداكان  لغايت 1/3/1391

 

عنوان شاخص

شاخص

وضعيت پايان برنامه پنجساله سوم (سال83)

پايان سال90

وضعیت لغایت اردیبهشت ماه 91

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

19280

30033

30438

405

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

28.3

37.68

37.99

0.3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

1604

4017

4064

47

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

8.2

52.15

53.06

0.9

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

4558

29808

29899

91

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

7.6

37.4

37.3

-0.1

 سايت BTS

تعداد

13

48

48

0

 سايت ديتا

تعداد

2

8

8

0

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

13

15

15

0

سايت GSMروستائي

تعداد

0

10

10

0

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

50

96

96

0

دفاتر ICTروستائي

تعداد

0

13

13

0

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

0

3

3

0

فيبر نوري

كيلومتر

379

646

646

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟