جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان تفت لغايت 1/3/1391

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال90

وضعیت لغایت اردیبهشت ماه 91

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

26974

27211

237

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

62.34

63.24

0.9

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

17067

17129

62

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

65.94

65.94

0.0

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

17216

17234

18

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

39.8

40.1

0.3

7

 سايت BTS

تعداد

38

38

0

8

 سايت ديتا

تعداد

19

19

0

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

32

32

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

14

14

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

345

345

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

24

27

3

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

298

298

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟