جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان صدوق لغايت 1/3/1391

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

وضعيت پايان برنامه پنجساله سوم (سال83)

پايان سال 90

وضعیت لغایت اردیبهشت ماه 91

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

8264

12864

13046

182

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

29.30

41.35

41.85

0.5

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

3216

5571

5663

92

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

24.65

42.03

42.65

0.6

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

3642

19758

19795

37

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

12.90

63.5

63.5

0.0

7

 سايت BTS

تعداد

6

20

20

0

8

 سايت ديتا

تعداد

2

13

13

0

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

13

14

14

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

0

10

10

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

46

84

84

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

0

17

17

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

0

1

1

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

25

316

316

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟