جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان طبس لغايت 1/3/1391

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

وضعيت پايان برنامه پنجساله سوم (سال83)

پايان سال 90

وضعیت لغایت اردیبهشت ماه 91

عملكرد هفته ارتباطات سال 89 لغایت هفته ارتباطات سال 90

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

16079

25545

25300

1353

-245

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

22

36.47

36.00

1.40

-0.5

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

3335

6206

6196

268

-10

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

11.3

24.51

24.25

1.21

-0.3

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

1888

27094

27161

900

67

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

2.58

38.7

38.6

0.69

0.0

7

 سايت BTS

تعداد

6

60

60

14

0

8

 سايت ديتا

تعداد

1

13

13

8

0

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

20

20

0

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

0

16

16

0

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

116

180

180

0

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

0

27

27

0

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

0

1

1

0

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

689

1177

1177

4

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟