جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان مهريز لغايت 1/3/1391

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 90

وضعیت لغایت اردیبهشت ماه 91

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

 

27209

0

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

21797

22029

232

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

50.10

50.69

0.6

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

9542

9614

72

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

59.61

59.29

-0.3

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

19826

19924

98

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

45.6

45.9

0.3

7

 سايت BTS

تعداد

37

37

0

8

 سايت ديتا

تعداد

14

14

0

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

196

196

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

14

14

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

293

293

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟